Personal

På Kooperativet Fjället jobbar:

Sven Appelgren, VD
Sven Appelgren, VD
Marie Fremling, projektledare
Marie Fremling, projektledare
Maida Cucovic, verksamhelsledare
Ruqia Dahir
Ahmed Abdulrahman, timledare