Personal

source På Kooperativet Fjället jobbar:

Sven Appelgren, VD
Sven Appelgren, VD
Marie Fremling, projektledare
Marie Fremling, projektledare
Maida Cucovic, verksamhetsledare

cheap Lyrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmed Abdulrahman, timledare
Daniel Rei Ribeiro, timledare