Vår idé

http://peanutbutterplayers.com/photos/ Vår ide är att skapa en meningsfull fritid för boende i och omkring Rannebergen men speciellt fokus på barn och ungdomar. Vi arbetar för att skapa en trygg mötesplats för ungdomar där de själva är med och formar verksamheten. Genom att skapa ett aktivt demokratiskt deltagande bland våra medlemmar, ger vi dem möjlighet att växa som individer och i grupp.

source link Vi vill också vara med och skapa ett tryggare och mer aktivt Rannebergen. Vi försöker därför skapa tillfällen för vuxna i området att träffas. Varje år arrangerar vi midsommarfirande och julpyssel för alla boende i området.