Verksamhet

go here Kooperativet Fjället startades 1992, då den kommunala fritidsgården i Rannebergen lades ned. Ungdomarna i området tog då själva initiativet till att starta en egen fritidsgård. Sedan dess har Fjället bedrivit fritidsverksamhet för ungdomar.